Polarsirkelen videregående skole, avd. Mjølan

-

Byggherre: Nordland Fylkeskommune
Byggetrinn I og II (1991-1995)
Byggeteknisk prosjektering og prosjekteringsledelse